Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în  Centrul de Calificare si Pregătire Profesională Buzău

 

Se dispun următoarele reguli generale
 • în incinta clădirii se instituie obligativitatea purtării măștii/vizierei, astfel încât nasul și gura să fie acoperite,
 • asigurarea, obligatoriu, a triajului epidemiologic, constând în controlul temperaturii personalului propriu și vizitatorilor,
 • accesul în unitate este strict interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta Centrului,
 • înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biacide, pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea
 • prestabilirea circuitului către/și din sălile de curs și de examen, conform dispozițiilor de mai jos
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru, atât de către personal cât și de către vizitatori,
 • asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (mese, scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor – prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare candidat/vizitator,
 • pe toată durata examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).
Lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirii

Se afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații si pentru toate persoanele care intră în spațiul, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu corona virusul SARS CoV — 2.

 • s-a reinstruit în domeniul securității și sănătății în muncă toți angajații, instruirea fiind adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-Cov2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al angajaților,
 • se asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile de muncă,
 • se amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere
 • se pune la dispoziție un covoraș pentru decontaminare pe care trebuie pășit cu ambele picioare,
 • pentru persoanele care nu au mască de protecție, aceasta se va asigura de către personalul organizației, apoi vor fi îndrumați pentru fixarea acestora,
 • la intrările în spațiu se pune la dispoziție dispenser cu dezinfectant, care se masează pe suprafața ambelor palme cca. 30 secunde,
 • accesul este organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 3 mp pentru fiecare client/personal și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate
 • este strict interzis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată laintrarea în incintă, depășește 37,3°C,
 • se vor dezinfecta după fiecare vizitator suprafețele expuse și se va evita aglomerarea persoanelor, chiar si pe terasă,
 • se menține distanța socială de minimum 1,5 metri în toate zonele publice precum terasă, etc și limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m,
 • se asigură comunicarea permanentă cu medicul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV — 2,
 • se limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității şi se asigură că atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale,
 • se asigură că circulația documentelor să se realizeze preponderent prin mijloace electronice sau conform schiță spațiu,
 • angajații înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV – 2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată),
 • angajații rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS SARS CoV — 2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru, contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112,
 • în cazul necesitații izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu,
 • în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către Direcția de Sănătate Publică din județul Covasna, la încheierea perioadei de carantină,
 • se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției şi persoana simptomatică.
Asigurarea condițiilor igienice pentru grupurile sanitare care deservesc sălile de curs si examen
 • se pune la dispoziție un covoraș pentru decontaminare pe care trebuie pășit cu ambele picioare
 • la intrare în spațiu se pune la dispoziție dispenser cu dezinfectant, care se masează pe suprafața ambelor palme cca. 30 secunde,
 • pentru vizitatorii care nu au mască de protecție, aceasta se va asigura de către Centru, iar personal îi va îndruma pentru fixarea acestora,
 • se va respecta distanțarea fizică de minim 2 m de la intrare până la ieșire,
 • pentru triajul epidemiologic se asigură echipament omologat, termometru cu infraroșu fără atingere,
 • personalul va observa cu atenție starea de sănătate a vizitatorilor,
 • se asigură hârtie igienică în cabina toaletei,
 • se asigură dispenser cu săpun, situat lângă lavoar,
 • se asigură prosoape de hârtie,
 • se asigură după fiecare vizitator curățenia și dezinfectarea întregului grup sanitar (vas WC, lavoar, clanțe, pardoseala).
 • la ieșirea din clădire, vizitatorii îndepărtează materialele de protecție și le depozitează în coșul de gunoi amplasat Ia intrare, la indicațiile personalului.
Persoane desemnate pentru respectarea prezentei masuri
 • se realizează un grafic pe săptămână în format electronic, se tipărește și se semnează de către personal, care va asigura condițiile de mai sus, respectând obligatoriu toate prevederile prezentei proceduri.
Anexe și Dispoziții

Pe baza prezentei proceduri, se va elabora o anexă la Fișa Postului pentru fiecare angajat. Nerespectarea condițiilor din Regulament/Fișă Post se consideră abatere disciplinară și se sancționează conform legii.