CONFIDENTIALITATE

ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU certifica faptul ca respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU este inscrisa ca operator de date cu caracter personal in registrul general al ANSPDCP sub nr 22762

ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul nostru informatic. Aceste informatii vor fi folosite de catre ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri:

– validarea, expedierea si facturarea serviciilor efectuate de catre Client;

– trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;

– contactarea Clientului, la cererea sa voluntara;

Clientul/Utilizatorul poate solicita stergerea datelor din baza de date a site-ului calificare-evaluare.ro prin email la adresa office@calificare-evaluare.ro

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de catre Utilizator/Client.

ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU se obliga sa nu difuzeze unor terti datele personale ale Clientului/Utilizatorului, in afara de autoritatile in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau autoritatile in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii.

ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei Clientului/Utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU nu poate fi facut raspunzator in nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de ASOCIATIA CENTRUL DE CALIFICARE SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU in scopul precizat in prezentul document.